Kontakt

Przychodnia ma swoją siedzibę w Tarnobrzegu
przy ul. Kościuszki  40 (wejście od ul. Moniuszki)
Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach :     od 7,00 do 18,00

Telefon : (0 15 ) 8225971 – centrala / rejestracja / fax
(0 15 ) 8229631 – administracja
Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście od godz. 7,15
lub telefonicznie od godz. 8:00
Lekarze przyjmują :
od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 18,00
Natomiast od godz. 18,00 do godz. 8,00 dla pacjentów zadeklarowanych do lekarzy tut. przychodni , w dni powszednie oraz całodobowo w soboty , niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy świadczenia medyczne w nagłych zachorowaniach nie zagrażających życiu wykonywane są przez NZOZ  TRANSMED w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 tel. 158143203